ಮುಜರಾಯಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ

ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

383total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *